Kaszubski, jako piękny i kulturowo bogaty język, który posiada swoje unikatowe słownictwo i wyrażenia oraz kaszubsko polski słowniczek. Dzięki podstawowym słowom i wyrażeniom po kaszubsku możemy lepiej zrozumieć tę fascynującą mowę, a warto znać te podstawowe słowa po kaszubsku, szczególnie jeżeli wybieramy się na Kaszuby w celach turystycznych.

Kilka słów o historii języka kaszubskiego

Język kaszubski wywodzi się ze wschodniosłowiańskich dialektów, które kształtowały się w obszarze dzisiejszej Polski już w okresie przedchrześcijańskim. Wraz z germanizacją tych terenów pod wpływem migracji i ekspansji ludów germańskich, język kaszubski ulegał pewnym modyfikacjom. Później, pod wpływem języka polskiego i kontaktów z kulturą polską, język kaszubski zaczął się rozwijać jako odrębna odmiana języka. Obecnie język kaszubski jest uznawany za odrębny język regionalny, a od 2005 roku ma status języka regionalnego w Polsce. Jest on nauczany w niektórych szkołach, a istnieją także różne organizacje i instytucje, które wspierają rozwój i promocję języka kaszubskiego.

Warto podkreślić, że język kaszubski, mimo że nie jest językiem urzędowym, odgrywa ważną rolę w utrzymaniu tożsamości kulturowej Kaszubów. Wspiera tradycję, historię i wartości społeczności kaszubskiej, a także przyczynia się do zachowania bogactwa językowego i różnorodności lingwistycznej na terenie Polski.

Alfabet i wymowa w języku kaszubskim

Alfabet kaszubski, oparty na alfabecie łacińskim, składa się z 30 liter. Litery alfabetu kaszubskiego wraz z ich odpowiednimi wymowami, różnią się od polskiej wymowy. I tak dla przykładu:Aa: jak polskie “a” w “tata”Ää: jak niemieckie “ä” w “Mädchen”Bb: jak polskie “b” w “but”Cëc: jak polskie “c” w “cześć”Czëcz: jak polskie “cz” w “czekolada itd.

Warto zauważyć, że wymowa liter kaszubskich może się różnić w zależności od dialektu i regionu. Dźwięki “ä” oraz “é” są charakterystyczne dla niektórych odmian języka kaszubskiego.

Podstawowe słowa po kaszubsku- kaszubsko polski słowniczek

Tak, jak wspomnieliśmy, język kaszubski wywodzi się z grupy języków zachodniosłowiańskich, do której należy również język polski, dlatego oba języki mają pewne podobieństwa i wspólne korzenie.

Istnieje szereg wspólnych słów, podobnych konstrukcji gramatycznych oraz zrozumienia kontekstu, które ułatwiają zrozumienie języka kaszubskiego dla osoby znającej język polski. Jednak należy pamiętać, że język kaszubski ma swoje własne specyficzne cechy, słownictwo i wymowę, które mogą być trudne do zrozumienia dla osoby nieposługującej się nim na co dzień. I tu z pomocą przychodzi tłumacz kaszubsko polski.

Przywitanie i pożegnanieWitôj! – Witaj!Dzãkuje! – Dziękuję!Zegnaj! – Do widzenia!

Podstawowe wyrażeniaDobra nôc! – Dobranoc!Przëprôsãm – PrzepraszamTëż sie! – Tak teżNië! – Nie

LiczbyJadno – JedenDwô – DwaTrzë – TrzyCzteré – CzteryPiãt – Pięć.

KoloryCzerwiony – CzerwonyZeleny – ZielonyNiebieski – NiebieskiŻółty – ŻółtyCzôrny – Czarny

RodzinaMòtka – MatkaBëcër – OjciecBratr – BratSiostra – SiostraDzëcér – Dziewczyna/Dziewczynka

Tłumacz kaszubsko polski pozwala zrozumieć ogólne konteksty, proste zdania, liczby, kolory i inne podstawowe elementy języka kaszubskiego. Jednak dla pełnego zrozumienia i komunikacji w języku kaszubskim warto rozpocząć naukę tego języka, korzystanie z materiałów edukacyjnych i kontakt z Kaszubami, aby lepiej poznać specyficzne aspekty tego pięknego języka.