Stereo s.c. Andrzej Kosmol, Maria Kosmol
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich

„IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego”

System sprzedażowy Restauracji i obiegu dokumentów

Celem projektu jest: Proces zamówień przez klientów – automatyzacja przesyłu zamówień od kelnera do baru i na kuchnie. System do zarządzania dokumentami w firmie – pozwoli przejść na cyfrowa wersje wszelkich dokumentów i ich archiwizacje.

Dofinansowanie projektu z UE: 29 803,2 PLN

Całkowity koszt realizacji projektu: 42 576 PLN